Stenmjöl 0-2 mm

Stenmjol_0-2_vit

Används för att täta mellan dekorations sten.

Sand 0-8 mm

Sand_0-8

Gjutgrus, har man ha för att täta mellan kullersten.

 

Sand 0-4 mm

Sand_0-4

Mursand: Man kan ha detta till att toppdressa gräsmattan.

Sand 0-2 mm

Sand_0-2

Mursand: Leksand och man har den även till stränder.

 

Diabas 16-32 mm

Diabas_16-32

Dekorationssten.

Barkmull/Täckbark

tackbark

Snyggt på ytor mellan träd och buskar, minskar ogräset och jordförbättrar.

Jord

matjord-ac-egna

Matjord.

Stenmjöl 0-8

0-8_stenmjol

Används till plattsättning, samt ytlager på gångar och ridbanor. Packar sig och ger en hård yta.

Vånga Granit Röd 16-32 mm

vanga_16-32

Att lägga på större ytor och kring fasader/fastigheter. Även utsmyckning i trädgård då graniten har en röd färg.

Vånga Granit Röd 11-16 mm

vanga_11-16

Används som dränerande material, uppställningsytor, fylla längs fasaden. Granitet har en röd färg.

ÅC Karlskrona
Silvervägen 14, 371 50 Karlskrona
Tel: 0455-823 55 Fax: 0455-31 12 02
Copyright © 2014 Karlskronaortens Åkericentralen