Åkerier/Tjänster

Vi erbjuder..

Vi har totallösningar för såväl offentlig som privat sektor. Vi erbjuder kundanpassade tjänster med inriktning på högsta kvalitet och service. Vi har även resurser och kompetens för att transportera farlig avfall.

ÅC garanterar att våra tjänster och åtaganden alltid genomförs med minsta möjliga miljöpåverkan samt trafiksäkert sätt.

Våra bilar är certifierade enligt kriterierna för vägverkets “gröna fordon” och våra åkare har genomgått vägverkets utbildningar i trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

För våra kunder:

  • Levererar vi alla typer av grus- och krossmaterial med egna anpassade fordon. Viss del av materialet är ur egen bergtäkt i Augerum.
  • Har vi alltid fyllnadsmassor för leverans till villatomter, återfyllningar med mera.
  • Levererar vi samtliga förekommande jordprodukter till gräsmatta, buskplanteringar, rabatter med mera.
  • Vi har dragbilar med jumbotrailer för frakt av containrar, maskiner och trailer.
  • Även grävmaskiner i olika storlekar för anpassade uppdrag.
  • Hjullastare för lossning, leverans mm

Alla våra transporter sker med för uppgiften anpassade fordon.

Åkerier som ingår i Åkericentralen Karlskrona:

Vi samarbetar även med Henkes Kran & Transport.

ÅC Karlskrona
Silvervägen 14, 371 50 Karlskrona
Tel: 0455-823 55 Fax: 0455-31 12 02
Copyright © 2014 Karlskronaortens Åkericentralen