Olsängs Åkeri AB/ Lanny Magnusson

Mobil: 0709-37 29 55Mail:
Fordon: Scania T144GB6x2 460 – Dumperbil
Miljöklass:

Utrustning:
- Dumperbil
- Boggiekärra

Uppdrag:
- Grus
- Makadam
- Schakt
- Spridning grus

Lanny Magnusson
ÅC Karlskrona
Silvervägen 14, 371 50 Karlskrona
Tel: 0455-823 55 Fax: 0455-31 12 02
Copyright © 2014 Karlskronaortens Åkericentralen