Kranbil – Jan Glans Åkeri

Vi samarbetar med Jan Glans Åkeri för transporter och lyft med kranbil.
kranbil, Jan Glans Åkeri, Karlskrona, Blekinge
ÅC Karlskrona
Silvervägen 14, 371 50 Karlskrona
Tel: 0455-823 55 Fax: 0455-31 12 02
Copyright © 2014 Karlskronaortens Åkericentralen